HERE I COME TO SAVE THE DAY

เมื่อปีพ.ศ. 2539 ข้าพเจ้าและครอบครัวนั่งดู สมรักษ์ คำสิงห์ ขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ [...]