เมื่อปีพ.ศ. 2539 ข้าพเจ้าและครอบครัวนั่งดู สมรักษ์ คำสิงห์ ขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ที่แอตแลนตา วันนั้นสมรักษ์สามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาตร์ของประเทศไทยมาได้ สร้างความสุขให้แก่ชาวไทยทั่วกัน ข้าพเจ้าติดตามอ่านข่าวและได้ทราบว่านายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นในขณะนั้นคือ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
ในเวลาต่อ ๆ ข้าพเจ้าสังเกตได้ว่าสมาคมต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ มักจะมีทหารยศสูงข้าไปเป็นผู้บริหารดูแล แสดงให้เห็นได้ว่าทหารไทยนั้นมีความรู้และความสามารถในหลากหลายแขนงเป็นอย่างยิ่งจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กร
แม้กระทั่งเมื่อถึงคราวที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเหล่าทหารก็พร้อมออกมาก ทำให้บ้านเมืองเรากลับมาสงบเรียบร้อยได้เสมอ ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม เปรียบได้ดังเป็นพระผู้คุ้มครองแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
“Here I come to save the day” คือการสรรเสริญถึงความสามารถอันเอกอุของเหล่าทหารหาญของชาติไทย

 

In 1996, My family and I were watching the boxing match where Somrak Khamsing was fighting as an amateur boxer at the Olympic Games in Atlanta. On that day, he won a historical gold medal for Thailand bringing joy to all of the Thai people. I had been reading news and found that the association president at that time was general Chettha Thanacharo.
From then on I’ve been observing and found that the military usually gets involved in and supervise various societal sectors. It shows that Thai military has a wide range of knowledge. As a result, it seems legitimate a lot of organizations have placed great trust in them.
Even when there is unrest in the country, the military can always bring the peace back to us as if they were Thai people’s saving grace.
“Here I come to save the day” is a work in praise of Thai military’s great capability.
เกี่ยวกับศิลปิน
โอฬาร เนตรรังษี เกิดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านฟิลม์และวีดีโอจาก Massachusett College of art ในช่วงแรกเน้นไปที่งานภาพเคลื่อนไหวที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์เป็นหลัก ต่อมาเริ่มทำงานที่เป็นลักษณะของศิลปะการจัดวางและเน้นไปที่เรื่องราวสังคมรอบตัว
วันเปิดนิทรรศการ: 7 เม.ย. 2561
ระยะเวลา: 7 เม.ย. – 6 พ.ค. 2561
สถานที่: เทนทาเคิล
About the artist
Olan Netrangsi was born in Bangkok, Thailand. He graduated from Massachusetts College of art with MFA in Film/Video. Initially, he emphasized on moving images that was related to humans. Later on he has begun to work with installation related to social issues.
Opening exhibition: 7 Apr 2018
Period: 7 Apr – 6 May 2018
Venue: Tentacles