จำเลยรัก
– นิทรรศการกลุ่มของศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่ตั้งคำถามต่อการเป็น “จำเลยรัก”

ศิลปิน
ชมพูภัค พูนพล / นภัสกร นิกรแสน / ณัฐฐินันท์ ภูขะมา / อทภา รัตนพงศ์ธระ

ภัณฑารักษ์
นัทธมน เปรมสำราญ

22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2560
เปิด : เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น.

เหตุใดเราถึงต้องยอมจำนน ? เรากดความเจ็บปวดไว้ในตนเองอย่างเงียบ ๆ และพยายามเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นสิ่งที่ตนเองยอมรับได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เหมือนเรื่องตลกร้าย โครงสร้างทางสังคมอ้างว่าที่พยายามควบคุมความคิดและความรู้สึกของเรา ก็เพราะรักและหวังดีกับเรา เรากลายเป็นจำเลยรักของสังคมอยู่ร่ำไปเหมือนดังนางเอกของละครแห่งความรุนแรงที่ถูกฉายซ้ำ การได้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกที่ซื่อตรงกับตนเองและเป็นของตนเองผ่านผลงานศิลปะจึงเป็นโอกาสที่จำเลยรักจะได้ต่อสู้และเปล่งเสียงของตนเองในความเงียบ ศิลปินหญิงทั้งสี่คนได้สร้างสรรค์พัฒนาผลงานโดยมุ่งเน้นสำรวจถึงความรู้สึกเจ็บปวดและความรู้สึกกดดันที่โครงสร้างทางสังคมกระทำต่อมนุษย์คนหนึ่งในนามของความรัก

นิทรรศการนี้ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร
(http://www.marsifoundation.org/)

———–

Defendant of Love
– An exhibition by a group of young artists, questioning the state of “Being the defendant of love”.

Artists
Chomphupak Poonpol / Napatsakorn Nikornsaen / Nuttinan Phukama / Athapha Rattanaphongthara

Curated by
Nutthamon Pramsumran

22 April – 22 May 2017
Opening Reception : Saturday 22 April, 6pm-9pm

Why we have to surrender? We silently press the pain in ourselves and try to change the pain to be something acceptable which is very ironic. The social structure claims that he controls our thoughts and feelings because he loves us and wants the best for us. And here we are, always the defendant of love like the female protagonist in Thai rape-culture TV Drama. Expressing our own thoughts and feelings through art is the way to fight and voice in silence. The four female artists create and develop their art pieces by exploring the feeling of pain and oppression that are thrown to them and of course, us by the name of love.

This exhibition is supported by Marsi Foundation
(http://www.marsifoundation.org/)

———————–