“LINTAS-BATAS” (ข้ามแดน)
นิทรรศการในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย

กิจกรรมเปิดนิทรรศการและเสวนาเวลา: 17.00 น. 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาแสดงนิทรรศการ: 28 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
สถานที่: เทนทาเคิล
ศิลปิน
อาซาม นาสรี (มาเลเซีย)
เฟนดี ซัครี (มาเลเซีย)
เอฟฟี ซาฟิค จอเซอะ (มาเลเซีย)
เอ็ม.เอ็น. ฮาฟิซ ฮามซาห์ (มาเลเซีย)
ภัณฑารักษ์ : ซาฟิค อารีอม
ประเทศไทยและมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันในเชิงมกรดและวัฒนธรรมร่วมกันมากมายในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังยังคงมีเส้นแบ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้หว่างสองประเทศ
“LINTAS-BATAS” (ข้ามแดน) คือ การร่วมมือกันระหว่าง “คาปาโลเร็ก(Kapallorek Art Space)กับกราวน์ซีโร่ สตูดิโอ(Groundzero studio)” และ “เทนทาเคิล(Tentacles Art Space)” พื้นที่ทางศิลปะในประเทศมาเลเซียและไทย ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระยะสั้นภายใต้หัวข้อ“A Local Folklore(ตำนานพื้นบ้าน)” โดยศิลปินจากทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนโดยมีเทนทาเคิล(Tentacles Art Space)ในกรุงเทพและคาปาโลเร็ก(Kapallorek Art Space)ในเมืองเซอรี อิสคานดาร์(Seri Iskandar) เป็นพื้นที่ในการเชื่อมต่อและรับรองศิลปินในพำนักจากทั้งสองประเทศ เพื่อทำงานร่วมกันรวมทั้งการจัดนิทรรศการ ‘ Lintas-Batas’จึงเป็นเสมือนการทำความเข้าใจถึงเส้นแบ่งบางๆนั้น และเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและมาเลเซีย
‘Lintas-Batas’ ได้เลือกศิลปินมาเลย์ร่วมสมัยทั้งหมด 4 คน มาพำนักที่กรุงเทพ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานหัวข้อ “A Local Folklore(ตำนานพื้นบ้าน)”ในโครงการ”LINTAS-BATAS” (ข้ามแดน)นี้ ศิลปินยังได้แนะนำโครงการดังกล่าวกับคนท้องถิ่นและชุมชนศิลปะต่างๆในเซอรี อิสคานดาร์(Seri Iskandar) ในกลางเดือนมีนาคม ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในปลายเดือนมีนาคมที่เทนทาเคิล แกลลอรี่ กรุงเทพมหานคร ในทางกลับกันก็จะมีศิลปินไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนกันยายนปีนี้เช่นเดียวกัน

“LINTAS-BATAS”
ART & CULTURE EXCHANGE PROJECT
SERI ISKANDAR – BANGKOK 2018

Opening and Artist’s talk: 5pm, 31 Mar 2018
Period: 28 Mar – 2 Apr 2018
Venue: Tentacles
Artists:
AZAM NASRI
FENDI ZAKRI
EFFI SYAFIQ JUSOH
M.N. HAFIZ HAMZAH
Curated by: SYAFIQ ALI’AM
Malaysia & Thailand have a lot in common on culture & heritage, but still have another perspective that still remain unexplained and on blurred lines.
“LINTAS-BATAS” (ข้ามแดน) is a collaboration among the artist and independent art space in Malaysia (Kapallorek Art Space and Groundzero studio) & Thailand (Tentacles Art Space, Bangkok). On behalf of Kapallorek Art Space & Groundzero Studio, we are looking forward on cooperative with Tentacles Art Space to have a short program and exhibition for Malaysian artists in Bangkok. From Malaysian side we also willing to do an exchange short residency for Thailand’s artists based on ‘A Local Folklore’ as a theme in this crossover programs and cultural exchange in Seri Iskandar. This project entitled ‘Lintas-Batas’ representing an international for Visual arts and culture exchange program.
‘Lintas-Batas’ will have four Malaysian contemporary artists which will exhibit their artworks, discussion & sharing on ‘Malay Folklore’ in Bangkok. The artist’s preview will be held at Seri Iskandar in the middle of March 2018 as an introduction to the local public and art community about this program. They will have their programs including exhibition and sharing session at the end of March in Bangkok (Tentacles Art Space). Conjunction with that, the program including exhibition, art talk & cultural tour for Thailand artist will be held at Seri Iskandar on September 2018. This cultural exchange project will be an interesting engagement in many aspects.
อาซาม นาสรี (Azam Nasri) เกิดที่แคลง (Klang) ในปี 1993 และย้ายไปที่กัวลาลิปิส (Kuala Lipis) กับพ่อของเขาซึ่งเกษียณจากการเป็นกะลาสีเรือและแรงงานก่อสร้าง เขาได้รับประกาศนียบัตรและจบปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (MARA University of Technology) ในมะลากา (Malacca) และชาห์อาลัม (Shah Alam)    เขาเป็นเด็กกัมปัง (Kampung Boy)* ทั่วๆ ไปตามหมู่บ้านของประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันเขาทำงานหลักเป็นศิลปินร่วมกับเพื่อนๆ ภายใต้สตูดิโอแห่งหนึ่งในชาห์อาลัม อาซามยังมีส่วนร่วมกับโปรเจ็คสองสามชิ้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและนานาชาติ เขาทำโปรเจ็คกับสวนสนุก เซ็ต พร็อพ และศิลปินดิสเพลย์ในฐานะฟรีแลนซ์จนถึงปัจจุบัน ในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ผู้ค้นหาทิศทางใหม่ในงานของตนเอง เขาสามารถพัฒนางานศิลปะด้วยการสำรวจแนวทางศิลปะร่วมสมัยที่นำไปสู่การจัดวางพื้นที่สำหรับศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นงานของอาซามจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่หลากหลายซึ่งนำเสนองานทัศนศิลป์ของเขา โดยเฉพาะการใช้วัสดุแปลกใหม่เช่นสลักเกรียว อลูมิเนียมสำหรับก่อสร้าง งานไม้ และอื่น ๆ ในงานวาด งานปั้น และศิลปะจัดวาง อาซามเกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายของแวดวงศิลปะในกัวลาลัมเปอร์
*เด็กกัมปัง คือ เด็กเติบโตในชนบท ซึมซับและรับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
AZAM NASRI was born 1993 in Klang and migrate to Kuala Lipis with his father’s retirement as a former sailor and construction labour. He gain his education in arts by his Diploma and Bachelor at MARA University of Technology in Malacca and Shah Alam. He grown up as a ‘Kampong Boy‘ just like any other kids from any common village in Malaysia. Now he actively being an artist as his main career together with his fellas under one studio in Shah Alam. Azam also get involved with a few projects in the creative industries engaging locals and internationally. He works with some theme park project, sets, props and display artist as a freelancer until today. As a young artist who seek for a new directions of his work, he manage to develop his artwork by exploring a contemporary art approaches to positioning his platform to the local contemporary art scenes.
Azam’s work usually deal with various form and format presenting his visual artworks, especially using an unconventional materials such like fine thread, constructive alluminum, wood fabricating and etcetera as his painting, sculptures and installation art. He involved in various exhibition and art activities in KL art scenes.
เฟนดี ซัครี (Fendy Zakri) เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยวิธีการอย่างที่ยากที่จะคาดเดา เขามีภูมิหลังการศึกษาและประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมในประเทศมาเลเซียและแถบพื้นที่ตะวันออกกลางก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงงานศิลปะร่วมสมัยท้องถิ่นเมื่อปี 2008 งานของเขาเริ่มต้นกับการนำเสนอเชิงอภิปรัชญาผ่านภาพวาดวัตถุหุ่นนิ่ง (Metaphysical still life artwork) และก้าวต่อไปสู่การเป็นเป็นศิลปินแนวลักธิแสดงพลังอำนาจแห่งนามธรรมใหม่ (Neo Abstract Expressionist) ในนิทรรศการเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จของเขาไม่ว่าจะเป็น ‘Seeing the Unseen’ ที่จัดขึ้นในปี 2014 และ ‘Hypen Jocund’ ในปี 2016 เขามีส่วนร่วมในโปรเจคงานศิลปะอันเป็นความร่วมมือกับนักวิชาการบางคนและสถานศึกษาบางแห่งอีกด้วย
ปัจจุบัน เขาผลักดันงานของเขาเข้าไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่การผสมผสานระหว่าง “ลัทธิจุลนิยม(Minimalism) เข้ากับ “ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) อันได้แรงบันดาลใจมากจากกวีเอกชื่อดังอย่าง รูมิ (Rumi) และศิลปินร่วมสมัยหลายท่านจากทั่วโลกทำให้เขากระตือรือร้นในการทำความเข้าใจการปฏิบัติ และตัวผลงานของศิลปินแต่ละท่านยังเชื่อมไปถึง ชีวิต ความเชื่อ หลักการ และ จิตวิทยา ในมุมมองและการแสดงออกของเขาเอง เขาชื่นชอบเพลงแนวแจ๊ส คลาสสิค และโมสารท เพื่อผ่อนคลายในขณะสร้างสรรค์ผลงานของเขา
FENDY ZAKRI (Born 1982) was one of promising contemporary artist that develop his artwork in a very unpredictable ways. He was from engineering background of studies and occupation in Malaysia and around Middle East continent, start to get involved in local contemparary art scene on 2008. Fendy Zakri’s work start with some ‘metaphysical‘ still life artwork at his early step. Moved into Neo Abstract Expressionist at his succeeded Solo exhibition ‘Seeing the Unseen‘ on 2014 and ‘Hypen Jocund‘ on 2016. He also actively engage on art project collaboration with some academician and institution.
He now push foward his work on studying the possibilities of ‘Minimalism‘ and conceptual art approaches into his artmaking. Inspiring by the great poet from Rumi and several contemporary artist over the globe make he was so eager to understand on artist practices and body of works. Fendy Zakri’s work also connecting with life, belief, principles and psychology on behalf of his perspectives and expression. He also love music like Jazz, Classical and Mozart as a leisure of mood while doing his work.
เอฟฟี ซาฟิค จอเซอะ จบการศึกษาด้านวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (MARA University of Technology) เขาเกิดที่เมืองเตเรงกานู ฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองชาร์ อลัม เอฟฟีถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ผู้มีความสามารถมากคนหนึ่ง การชนะรางวัลการแสดงศิลปะต่างๆในช่วงที่เขากำลังศึกษาอยู่นั้นสามารถเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเอฟฟี่ทำงานในฐานะศิลปินเต็มตัวที่จริงจังในการสร้างสรรค์ผลงาน งานส่วนใหญ่ของเขาถูกนำเสนอออกมาในหลายๆรูปแบบ (Assemblage) ทั้งที่เป็นภาพวาด งานติดผนัง และประติมากรรม พ่อของเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและมีธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก เอฟฟีสัมผัสกับงานก่อสร้างมาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก เมื่อเขาจำเป็นต้องช่วยกิจการในครอบครัว ความเชื่อมโยงนี้ทำให้เขามีความชำนาญในการทำงานหัตกรรมแบบต่าง ๆ และการขึ้นต้นแบบชิ้นงาน ซึ่งทำให้งานของเอฟฟีมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น เอฟฟีรักการทำงานชิ้นเล็ก ๆ และการใช้เทคนิคจากงานก่อสร้าง เขายังเป็นผู้ช่วยให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นอันเนื่องมาจากความสามารถของเขาอีกด้วย ด้วยความสามารถด้านการก่อสร้างและด้านศิลปะ เขาเคยเป็นจิตรกรวาดภาพทิวทัศน์ (Scenic painter) สำหรับโปรเจคต่าง ๆ ซึ่งร่วมถึงจากสถาบันศิลปะแซนเดอร์สันจากประเทศออสเตรเลียเป็นต้น เอฟฟียังรักในการเล่นกีฬาผาดโผน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ครอส (Motorcross) และออฟโร้ด (Offroad) เขาคลั่งไคล้กับการสร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กและการใช้เทคนิคพิเศษกับงานจิตรกรรมเป็นอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับศิลปินคนอื่นๆ ที่อพยพย้ายไปยังกัวลาลัมเปอร์และใช้ชีวิตในฐานะศิลปินไขว้คว้าความสำเร็จของตนในแวดวงอุสาหกรรมศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน
EFFI SYAFIQ JUSOH was graduated from MARA University of Technology in Diploma and Bachelor in Fine Arts. He was born 1993 in Terengganu, east coast of Malaysia and now based in Shah Alam. Effi was a very talented young artist from his student period and won a few prizes on several art competition in young talents category. Effi now works as a fulltime artist battling on his career seriously, his artworks more on assemblage painting, wall pieces and sculptures. His father was a contractor for constructions work and have a small logistics business. Effi exposed on construction works at his childhood when helping his family business to run. Conjunction with that, he was very good at crafting and model making which make his artwork more tremendous. Effi love a miniature’s work and constructive technicals, he also being an assistant for a few local well known artist because of his skills. With a good skills on construction and arts, he used to be a scenic painter for a few projects including from Sanderson’s art department from Australia and etcetera. Effi also love an adventure with extreme sports like motorcross and offroad. He was very obsessed on developing miniature works and special effects on painting. Just like the other artist who migrate to KL as a living artist to achieve their own goals in contemporary arts industry.
เอ็ม.เอ็น. ฮาฟิซ ฮามซาห์ (M.N.HAFIZ HAMZAH) หรือรู้จักในนามบิ๊ก (B.I.G) เกิดปี 1994 ที่เมืองกัวลาลิปิส (Kuala Lipis) และย้ายไปยังซูไง บูโละห์ (Sungai Buloh) กับครอบครัว ปัจจุบันฮาฟิซมีอชีพเป็นศิลปินเต็มตัวกับสตูดิโอพาร์ทเนอร์ของเขาในเมืองซูบัง รัฐเซอลาโงร์ (Subang, Selangor) จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิจิตรศิลป์และกำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (MARA University of Technology) ฮาฟิซซัดดินได้เข้าร่วมการแข่งขันทางศิลปะและทำนิทรรศการอยู่หลายชิ้นมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาและได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในฐานะศิลปินที่น่าจับตามอง (SENIMAN)
ฮาฟัซซัดดินตระหนักว่าปัจจุบันเป็นยุคร่วมสมัย เขาจึงเลือกเดินตามทาง “ลัทธิ” (-ism) ของปัจจุบัน ลัทธิสมัยใหม่ (Modernism) เป็นเพียงจุดอ้างอิงและส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่เสริมในการทำศิลปะเท่านั้น เขามักมีความคิดที่ไม่ยึดติดกับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในกระบวนการทำงานศิลปะ เขามักมีแนวโน้มที่ “ฉาย” สิ่งที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ศิลปะจัดวาง วิดีโอ ภาพถ่าย งานปริ้นท์ การแสดง หรือการผสมผสานของสิ่งใดๆ ที่เขามองว่าเหมาะสมกับแนวคิดและเงื่อนไข มาร์แชล ดูชอมป์ (Marchel Duchamp) เจมส์ เทอร์เรล (James Turrell) อ้าย เว่ย เว่ย (Ai Weiwei) โยนาส เบอร์เกิร์ท (Jonas Burgert) มารินา อับราโมวิช (Marina Abramovic) จอห์น เบลดัซซารี (John Beldassari) อเล็กซานเดรีย ลูธฟิ (Alexandria Luthfi) เอโก นูโกรโฮ (Eko Nugroho) ซัลคิฟลิ ยูโซฟ (Zulkifli Yusoff) ชอง กัม เกา (Chong Kam Kaw) ซุไลมัน เอซา (Sulaiman Esa) เรดซา พิยาซาดา (Redza Piyadasa) และศิลปินอีกสองสามคนเป็นแรงบันดาลใจของเอ็มเอ็นฮาฟิซในแง่ของการสร้างสรรค์ การพัฒนางานศิลปะ คุณค่าในภูมิหลังของศิลปิน (ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนา) และเจตนาของงานศิลปะ
M.N. HAFIZ HAMZAH, also known as B.I.G, was born 1994 in Kuala Lipis and migrate to Sungai Buloh with his family. Hafiz now live as a fulltime artist with his studio partners in Subang, Selangor. Graduated in Fine Arts at Bachelor and now further studies at Master level in MARA University of Technology. Hafizuddin get involved in several art competition and exhibition since student and gaining an award from his University as a promising artist (SENIMAN).
Realizing that this is a contemporary era, Hafizuddin is walking his way with the current “-ism”. Modernism is just a references and part of the element that been implement in the artmaking. In his artmaking process, he always have an idea that does not stick to one discipline. He always tend to make a different “projection” such as installation, video, photo, prints, performance, or any combination that he feels suitable with the idea and condition. Marcel Duchamp, James Turrell, Ai Weiwei, Jonas Burgert, Marina Abramovic, John Beldassari, Alexandria Luthfi, Eko Nugroho, Zulkifli Yusoff, Chong Kam Kaw, Sulaiman Esa, Redza Piyadasa and few more artist. The artist mentioned has inspired M.N. Hafiz in term of few aspects such as ideation, artwork development, values of artist’s background (geographical, culture and religion) and the intention of the artworks.