ศิลปินไทยทั้งสามท่าน

สถิตย์ ศัสตรศาสตร์
อธิษว์ ศรสงคราม
แพร พู่พิทยาสถาพร

ศึกษาศิลปะในประเทศเยอรมันในสถาบัน
Staedelschule and Düsseldorf KunstAkademie

กิจกรรมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ได้ถามคำถาม เกี่ยวกับ กระบวนการศึกษา สภาพแวดล้อม สังคม วงการศิลปะ การทำงาน การใช้ชีวิต ในมุมเจาะลึก
และเป็นกันเอง

 

9/3/2017

15.00 – 17.00 pm.

at Tentacles Gallery