Who Cares? The Curatorial Function and its Currency in Thailand
ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย

บรรยายโดย ดร. เดวิด เทห์
Lecture by Dr. David Teh

โครงการศิลป์อยู่เป็นขอต้อนรับ ดร. เดวิด เทห์ นักวิจัยและภัณฑารักษ์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มาร่วมแบ่งปันความรู้ในกิจกรรมครั้งแรกของโครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะและสหวิทยาการจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเทนทาเคิล

ในกิจกรรมนี้ ดร. เดวิด เทห์ จะกล่าวแนะนำถึงหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่จะถูกตีพิมพ์ในปีนี้ชื่อ Thai Art: Currencies of the Contemporary เพื่อใช้ในการถกเถียงและนำเสนอการศึกษาศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน อะไรทำให้ศิลปะร่วมสมัย “ร่วมสมัย” ? เราควรจะนำเสนอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร? โดยเฉพาะเมื่อการผลิตและเผยแพร่ของศิลปะมีการข้ามพรมแดนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเรื่องราวดังกล่าวยังสามารถจำกัดอยู่ในขอบเขตของชาติได้เหรอไม่? จากตัวแทนหลากหลายที่สร้าง ตีความและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งภัณฑารักษ์ได้กลายเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างเครือค่ายในแต่ละชาติและนานาชาติ ใครคือคนที่ให้มูลค่ากับศิลปะ? ส่วนที่สองของการบรรยายจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานของภัณฑารักษ์และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นต่อบริบทต่าง ๆ พูดถึงบทบาทความเหมือนและความต่างระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและเทศ? ภัณฑารักษ์สร้าง มูลค่า แบบไหนให้กับงานศิลปะ? และอาจจะทำให้เกิดข้อเสียอะไรบ้าง? รวมถึงในฐานะศิลปินและผู้เสพศิลปะในปัจจุบัน อะไรคือสิ่งที่เรา ต้องการ จากภัณฑารักษ์?

เดวิด เทห์ เป็นภัณฑารักษ์และนักวิจัยด้านศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ก่อนหน้าที่เขาจะย้ายไปที่สิงคโปร์เขาทำงานเป็นภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์อิสระในกรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่หลากหลายเช่น นิทรรศการ Platform (2006), The More Things Change (เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพฯครั้งที่ 5, 2008) และ Unreal Asia, 55. International Kurzfilmtage Oberhausen (2009) อีกทั้งมีโครงการที่ผ่านมาเร็วๆนี้เช่น Video Vortex #7, Yogyakarta (2011) และ TRANMISSION ที่หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (2014) ปัจจุบันเดวิด กำลังเตรียมนิทรรศการ Misfits ที่ Haus der Kulturen der Welt เบอร์ลิน โดยงานเขียนของเขาได้ถูกตีพิมพ์ใน Third Text, Afterall, Theory Culture & Society, LEAP, วารสารอ่าน และ บางกอกโพสต์ หนังสือเล่มล่าสุดของเขา Thai Art: Currencies of the Contemporary จะถูกตีพิมพ์ภายในปีนี้โดย MIT Press อีกทั้งเขายังเป็นผู้อำนวยการของ Future Perfect หอศิลป์และพื้นที่ศิลปะในสิงคโปร์

“ศิลป์อยู่เป็น – The Art of Surviving in the Arts” welcomes Dr. David Teh, curator and researcher from the National University of Singapore, as the speaker for our first public session of our art education programme, that will include workshops and lectures by experts in the arts and beyond.

In this lecture Dr. David Teh will begin with an introduction to his forthcoming book Thai Art: Currencies of the Contemporary. After a brief overview, He will situate the book within some key debates around the presentation and study of art in Southeast Asia today. What makes contemporary art ‘contemporary’? How should we tell its story? As its production and circulation are more and more transnational, can that story be a national story? Of the many agents who shape, interpret and promote contemporary art – who give it its ‘currency’ – the curator has been the pivotal mediator between national and international circuits. The second part of the lecture will be focused on the curatorial function and how it has evolved in specific contexts. Is the curatorial role in Thailand the same as it is elsewhere? What value does the curator bring to artistic work? And what dangers? As artists or viewers in Thailand today, what do we actually want from curators?

David Teh is a curator and researcher based at the National University of Singapore, specializing in Southeast Asian contemporary art. Before moving to Singapore, he worked as an independent curator and critic in Bangkok, realising diverse exhibitions including Platform (2006), The More Things Change (5th Bangkok Experimental Film Festival, 2008) and Unreal Asia, 55. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (2009). His recent projects have included Video Vortex #7, Yogyakarta (2011) and TRANSMISSION at the Jim Thompson Art Center, Bangkok (2014). He is currently preparing an exhibition called Misfits for the Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Teh’s writings have appeared in Third Text, Afterall, Theory Culture & Society, LEAP, Aan Journal and The Bangkok Post, and his new book, Thai Art: Currencies of the Contemporary will be published this year by the MIT Press. He is also a director of Future Perfect, a gallery and project platform in Singapore.

 

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Multifuction Room, 1st Floor, Bangkok Art and Culture Centre
เวลา 13.00น. – 15.00น. / 1pm-3pm
วันที่ 25 มกราคม 2560 / 25th January 2017