TENTACLES TV — Experimental Project by Tentacles

          TENTACLES TV เป็นโครงการทดลองเผยแพร่และจำหน่ายผลงานภาพเคลื่อนไหว (Moving Image) เพื่อสร้างพลวัตใหม่ ๆ ในพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานในชนิดสื่อดังกล่าว ด้วยการจัดแสดงผลงานไม่จำกัดประเภทจากใครก็ได้ที่ส่งผลงานเข้ามา (ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียง) โดยพยายามหลีกเลี่ยงการคัดเลือกและตัดสิน ภายในหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของ Tentacles เป็นระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ — ฉายผลงาน และ ถาม-ตอบกับผู้สร้างสรรค์ (Screening + Q&A) ควบคู่กันไปด้วย

          ในส่วนของการจำหน่ายจะเป็นไปภายใต้นโยบาย ‘ขายโดยพื้นที่ศิลปะ (Art Gallery) อย่างไม่เป็นผลงานศิลปะ (High Art)’ กล่าวขยายความคือ แทนที่จะขายในราคาสูงให้กับนักสะสมหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะอย่างเป็นอิดิชั่น (Edition) เราจะขายผลงานภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ในราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถจับต้องได้ด้วยรูปแบบที่ค่อนข้าง ‘ตลาด’ คือเป็นแผ่นหนังดีวีดี (DVD-Video) พร้อมแพคเกจ โดย Tentacles เป็นผู้ผลิตและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด และแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน

          TENTACLES TV is an experimental project to showcase and distribute any kind of moving-image works created by anyone who wants to show their works. The works submitted are presented on a television set, placed near the entrance of Tentacles, to welcome our visitors for 6 months. Furthermore, there will be special screening and Q&A sessions with the creators of the works.

          The aim is to explore new possibilities in distributing moving-image works, by eschewing editions and high price tags. We would like to make such works more accessible to a wider audience, thus allowing a wider support base for moving-image creators. Additionally, the proceeds from the sale will help support our future projects for experimental and emerging creative practices, as well as supporting the individual creators who are participating in the project.

          จากการเปิดรับผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ (Open Call) ครั้งแรก ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน, 2017 ที่ผ่านมา เราได้ภาพเคลื่อนไหว (Moving-Image) เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งสิ้น 17 ผลงาน โดยเปิดฉายที่ Tentacles ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 มีนาคม, 2018 (สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ ในรอบถัดไป โปรดติดตาม Tentacles เพื่อรับข่าวสาร)

— From 'TENTACLES TV Catalogue' (1)
— From 'TENTACLES TV Catalogue' (2)

TENTACLES TV’s Screening+Talk #1 :
ภายใต้ / Under Pressure

‘TENTACLES TV’s Screening+Talk #1 : ภายใต้ / Under Pressure — Official Poster
‘TENTACLES TV’s Screening+Talk #1 : ภายใต้ / Under Pressure — Official Poster

3rd November, 2017 (7 PM)

          ‘ภายใต้ / Under Pressure’ — สภาวะแห่งการยึดโยง ผูกติด หรือถูกกดทับอยู่ ‘ภายใต้’ เงื่อนไขบางประการอันยากที่จะสลัดหลุด และนำมาซึ่งวิธีการรับมือหรือแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการปลดปล่อยความอัดอั้นผ่านเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบ แปรเปลี่ยนรูปร่างของบางสิ่งที่ถูกปกปิดให้ถูกเปิดเผยขึ้นได้ด้วยภาษาใหม่, การสร้างพื้นที่สมมติ, การตั้งคำถามกับตำแหน่งแห่งที่ของตนเองในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว, หรือกระบวนการที่จะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นร่วมกับผู้ชมในหลายระดับ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแบบภาพยนตร์ หรือแม้แต่การทำงานขององค์ประกอบในความเป็นสื่อ (Media) ของภาพเคลื่อนไหว (Moving-Image) เอง เช่นความแตกพร่าบิดเบือนของภาพและเสียงที่สร้าง ‘เงื่อนไข’ ข้อจำกัดทางการรับรู้ให้กับผู้ชม เป็นต้น

ผลงานทั้ง 4 เรื่อง ประกอบด้วย :

‘อนัตตา (Anatta)’
โดย มนศักดิ์ คล่องชัยนันต์
2014, 04.16 นาที

‘Neverland’
โดย ทีม ‘สลามซอเรย์’ : สมัคร์ กอเซ็ม, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, นราสิทธิ์ เกษาประสิทธ์
2017, 13.00 นาที

‘A fake college ghost tales’
โดย พสิษฐ์พล เกิดพูล
2017, 05.33 นาที

‘100 Times Reproduction of A COCK KILLS A CHILD BY PECKING ON THE MOUTH OF
AN EARTHEN JAR (การผลิตซ้ำภาพยนตร์สั้นเรื่องไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งจำนวน 100 ครั้ง)’
โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล
2017, 27.00 นาที

          For this 1st session, titled “Under Pressure” — the 4 works explore the different bonds, attachments and influences that we are subjected to, which result in different means of expression and methods of dealing with such conditions. From using an analogy to help ease frustration, transforming and creating new language to reveal something hidden, to creating an imaginary space and questioning of the self.

Featured Works:

‘Anatta’
by Manasak Khlongchainan
2014, 04.16 minutes

‘Neverland’
by ‘Salam Soray’ team : Samak Kosem, Anuwat Apimukmongkon, Narasit Kaesaprasit
2017, 13.00 minutes

‘A fake college ghost tales’
by Phasitpol Kerdpool
2017, 05.33 minutes

‘100 Times Reproduction of A COCK KILLS A CHILD BY PECKING ON THE MOUTH OF
AN EARTHEN JAR’
by Chulayarnnon Siriphol
2017, 27.00 minutes

TENTACLES TV’s Screening+Talk #2 :
ข้างใน / Hidden Inside

— COMING SOON !