นักหนังสือทำมือหน้าใหม่ ที่ตั้งใจจะร่วมกันพัฒนาวงการหนังสือทำมือและทำให้คนทำหนังสือตัวเล็กๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะกลุ่มคนเหล่านี้สามารถสร้างสิ่งใหม่ สร้างความแตกต่างให้กับหนังสืออิสระได้อีกมากทีเดียว โดยภายใต้โปรเจ็ค Ugly Pages นี้จะจัดกิจกรรมเสวนาและเวิร์คช็อปเกี่ยวกับหนังสือทำมือจากนักทำหนังสือหน้าใหม่หลายๆ คน เดือนเว้นเดือนและมี showcase ของศิลปินที่เคยมาร่วมงานกันแล้วจัดแสดงไว้ให้ชมและเลือกซื้ออยู่ตลอดที่ Tentacles N22

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Tentacles N22 ได้จัดเวิร์คช็อปทำ Movable Zine โดยปัญจพร ไชยชมภู จากเพจหายหายและหลายๆ ใบ ซึ่งถือเป็นเวิร์คช็อปแรกของโปรเจ็ค Ugly Pages
ซีนจากผุ้เข้าร่วมเวิร์คช็อปในครั้งนั้นได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่แกลอรี่ร่วมกับผลงานของหายหายและหลายๆ ใบ—หายหาย และ สปช.

หายหายคือหนังสือเล่มแรกของปัญจพร จัดทำขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นระหว่างเรียนชั้นปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับความธรรมดาและไม่ธรรมดาของชีวิต ความคิด และการกระทำของมนุษย์ที่น่าสนใจอย่างเหลือเชื่อสำหรับเธอ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นเรื่องแต่ง ปีต่อมา หายหายและหลายๆ ใบออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า สปช. เรื่องสั้นในเล่มนี้เติบโตขึ้นพร้อมๆ กับเธอเอง หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือทำมือโดยผสมเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงทำให้ทั้งหายหายและสปช. มีอยู่ในจำนวนจำกัดเท่านั้น

——-

Ugly Pages, a collaboration project coordinated by Tentacles N22 Gallery, curated by a book maker and writer, Panjabhorn Chaichompoo. The project aims to keep pushing the boundaries of handmade, heart-made books aka zines in Thailand by creating a connection between emerging zine makers and bring them into light because those ugly pages can make differences and need to be seen. Workshops and talks from bookmakers will be held every other months. The artists who has collaborated will exhibit their works in an archive section at Tentacles N22, some of the works will be available to shop, too.

In October, Tentacles N22 held a movable zine workshop by Panjabhorn Chaichompoo as a first event of Ugly Pages. The zines from the workshop attendances are exhibited at the gallery and Panjabhorn’s previous works; Gonegone and SPC are sold in the event.

Gonegone is her first book released in 2014 but written during her final year at the university. The book contains short stories of the abnormal-normal lives, thoughts and actions of human where she finds incredibly interesting yet they are fiction. The following year, SPC was released. As Panjabhorn aged, her stories aged. Both books are made by hand with various techniques hence the stock is very limited.