โดย นายนิธิวัฒน์ อนุวัฒน์

เทคนิค : Photographic print and water in acrylic box

จินตนาการที่ผู้เขียนมีให้กับผลงานชิ้นนี้คือควัน ควันที่ล่องลองอยู่ในอากาศแต่ถูกจับให้มาอยู่ในน้้าซึ่ง เป็นที่ที่เป็นไปไม่ได้ส้าหรับควันที่จะพลิ้วไหวตัวเองอยู่ในน้้า ภาพสื่อความหมายของชื่องานได้สมบูรณ์ในแบบ ของตัวมันเอง ความหม่นหมองของภาพไม่ได้ท้าให้ภาพดูน่ากลัวแต่กลับท้าให้ดูน่าค้นหา ขณะชมภาพรู้สึกว่า อยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นอยากจะรับรู้ว่าบรรยากาศในภาพตรงนั้นเป็นอย่างไร

เทคนิคการสร้างผลงานคือการพิมพ์ภาพจากเครื่องปริ้นท์และน้าไปใส่ลงในน้้า เป็นเทคนิคที่ใหม่มาก ส้าหรับผู้เขียนและได้พบเห็นครั้งแรกจากการชมนิทรรศการในครั้งนี้ สีสันของผลงานเป็นสีโทนหม่นหรือเป็นสี แบบที่พบได้ในภาพถ่ายจากฟิล์ม สิ่งที่ปรากฏในภาพเหมือนกับเป็นภาพกลุ่มควันที่อยู่ในสระว่ายน้้าในความ เป็นจริงอาจจะเป็นภาพถ่ายอะไรบางอย่างที่เบลอๆ แต่ในความรู้สึกที่มองอยากให้รู้สึกว่าเป็นกลุ่มควันมากกว่า

โลกอื่นคือคอนเซ็ปต์ของผลงานชิ้นนี้ เมื่อกล่าวถึงกลุ่มควัน เราอาจจะนึกถึงควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันจากการเผาสิ่งของ หรือแม้กระทั่งตะวันจากบุหรี่ ควันเหล่านี้เป็นควันที่มองเห็นได้ ล่องลอย ไร้ชีวิตชีวาใน สายตาผู้คน และถูกมองข้ามไป ในขณะเดียวกันกลุ่มควันที่ล่องลอยไปก็ดูมีอิสระ มีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องสนใจ ว่าใครจะท้าอย่างไรกับมนั และในที่สิ่งควันก็จะหายไปในอากาศเอง

โลกอื่นกับการเปรียบถึงกลุ่มควันก็คือโลกที่ตัวเราต้องการมีตัวตน โลกที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อให้เรา ได้เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับควันที่ล่องลอยไปไม่สนใจใคร เราอาจสร้างโลกนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใด เพื่อให้เราได้มีความมั่นใจ ได้อยู่กับตัวเองและคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ได้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใคร เข้ามาท้าอะไรเราได้ เช่นเดียวกับตัวผู้เขียนที่มีการสร้างโลกส่วนตัวด้วยควันจากบุหรี่ เรารู้เราเข้าใจว่ามันไม่ดี อย่างไรแต่ควันบุหรี่ที่ออกมาท้าให้มีพื้นที่ส่วนตัวได้นั่งทบทวนความคิดต่างๆไปพร้อมกับการจ้องมองควันบุหรี่ ตั้งแต่ยังชัดเจนและจางหายไป

กลุ่มควันที่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องแย่ๆ เป็นมลภาวะ ในบางครั้งก็อาจสอนหลักชีวิตหลายๆอย่างให้เรา กับเรา เช่น การเข้าใจว่าไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอน ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจางหายไปเช่นเดียวกับควัน ไม่ว่าจะมี
เขม่าควันกระพือลมหนาแน่นแค่ไหนก็ต้องจางไปอยู่ดี และนั่นคือความรู้สึกจากการมองภาพนี้ ท้าให้รู้สึกว่า การที่เรามัวแต่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปท้าให้ชีวิตเราขาดอิสระ เราต้องอิสระต่างๆมากกว่าหรือเปล่า ในชีวิต อิสระที่จะได้ท้าอะไรตามใจตัวเอง อิสระที่ไม่จ้าเป็นต้องใส่ใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป อิสระที่จะ ล่องลอยไปไหนก็ได้แบบควันไฟ

ส่วนตัวแล้วผู้เขียนชอบผลงานชินนี้มากเพราะมองแล้วเรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างในภาพอย่างที่กล่าวไป ข้างต้น ภาพไม่ได้สื่ออะไรออกมามากมายในการมองครั้งแรกแต่จะสื่อออกมาเมื่อเราใช้เวลามองภาพนานขึ้น และท้าให้เรารู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพ ผลงานของศิลปินชิ้นนี้มีความดึงดูดผู้คนให้มองดูนานๆเพื่อพยายาม หาว่ามันเป็นไปได้ยังไงท้าไมภาพอยู่ในน้้าแล้วไม่จางไป แต่กลับกันเมื่อมองดูภาพนานๆท้าให้เราเข้าใจถึงอะไร หลายๆอย่างเหมือนเป็นการสร้างโลกอีกโลกหนึ่งให้กับตัวเองอย่างที่ศิลปินได้ตั้งชื่อผลงานไว้ว่า “Another World”