โดย Kanich

Novel without a name

“นิยายไร้ชื่อ” ชื่อนิทรรศการของ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา ซึ่งถูกเลือกมาจากความรู้สึกที่สอดคล้องกับตัวละครเอกในนิยายเรื่อง ” Novel without a name ” จากนักเขียนชาวเวียดนาม Duong Thu Haong
เมื่อขึ้นมาสู่ชั้นแรกของนิทรรศการ จะเห็นผลงานซึ่งถูกจัดวางไว้ 3 ชิ้น ซึ่งเป็นผนังที่เต็มไปด้วยสำเนารัฐธรรมนูญที่เคยถูกทำลายทิ้งจากการยึดอำนาจ ถัดจากนั้นด้านข้างเราจะเห็นภาพคอลลาจต์พอร์ตเทรดของนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งและวิทยุที่คอยส่งเสียงออกมาตลอดเวลาในมุมแทยงตรงกันข้าม ความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้ จากอำนาจบางอย่างที่พยายามแทรกแทรงและขัดขวางโดยที่เรารับรู้ได้และไม่อาจรู้สึกถึงอำนาจเหล่านั้น

 

      

 

        บนชั้นที่2ของนิทรรศการจะพบกับผลงาน2ชิ้นคือ “ Where the wild thing are “ นำเสนอวีดีทัศนืบนสกรีนผ่านโปรเจ็คเตอร์ โดยที่นำเสนอภาพของลมพร้อมๆกับเสียงที่มีลักษณะเหมือนเสียงรบกวนและคลื่นไฟฟ้าแสดงถึงอำนาจบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่จะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันได้เข้าปะทะถึงตัวเท่านนั้น ด้านข้างจะมีทีวีที่ฉายภาพของนกที่กำลังบินโดยที่เราไม่รู้ว่านกเหล่านั้นกำลังร่อนตามลม หรือต้านลมกันแน่ ถัดมาด้านหลังจะมีผลงาน “ วงจรคำทำนาย “ ซึ่งเป็นตู้คำทำนายจำนาย 28 คำทำนายกัยอนาคตที่วนกลับที่เดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

 


ความผิดหวังจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้และอนคตที่จะต้องวนกลับไปที่เดิมซำ้แล้วซำ้เล่าไร้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจากอำนาจที่ไม่สามารถมองเห็นแต่เรากลับรู้สึกว่ามันมีอยู่และกำลังเคลื่อนไหว