ทัศนัย – นัยยะของการมอง ประวัติศาสตร์และการถูกบังคับให้ลืม

โดย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2559 ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย “ใหม่เอี่ยม (Maiiam)” ณ [...]